På min mottagning erbjuder jag psykoterapi, arbetshandledning och psykologisk konsultation. Jag är FPA-behörig. Till min utbildning är jag psykolog och psykoanalytisk psykoterapeut. Jag har även erfarenhet från arbetshälsovården och är bekant med frågor kring arbetslivet.

Psykoterapi är en effektiv form av vård och undersökning av psyket. Psykoterapi är en proces där du med terapeuten lär känna dig själv och de sidor som orsakar svårigheter i ditt liv. Processen byggs i växelverkan med terapeuten, det är en utforskningsresa in i psyket där tankar, känslor, betydelser och det undermedvetna forskas. Psykoterapi är konstaterat effektiv vårdform till de flesta psykiska problem.

Den psykoanalytiska inriktningen utreder hur problemen och växelverkan syns i nuet. Vad i nuet orsakar problem. Detta förutsätter god kännedom både av förflutna som aktuella människorelationer och erfarenheter. Psykoterapeuten hjälper dig att forska också de sidorna du är mindre medveten om och hjälper dig att lösa de problem du har haft svårt att klara dig med.

Du kanske har en svår livssituation, tillfälliga svårigheter eller problem som varat länge. Psykoterapi börjar med några introduktinsgånger där patienten och psykoterapeuten tillsammans försöker bedöma och avgöra om psykoterapi är den rätta vårdformen. Ibland räcker några besök för att klara upp problemen, ibland behövs lång psykoterapi. Reservera tid så funderar vi tillsammans vad för dig som är det bästa alternativet.